USKLADIMO FREKVENCIJE

Odluka o izmjeni Odluke o načinu održavanja nastave u drugom polugodištu školske godine 2020./2021., za školske ustanove kojima je Vukovarsko – srijemska županija osnivač . Nastavno na trenutnu epidemiološku situaciju u Vukovarsko – srijemskoj županiji, a u skladu sa preporukama Stožera civilne zaštite Vukovarsko – srijemske županije i Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko – srijemske županije, donosi se Odluka o izmjeni Odluke o načinu održavanja nastave u drugom polugodištu školske godine 2020./2021., za školske ustanove kojima je Vukovarsko – srijemska županija osnivač, na način kako slijedi :
svi učenici osnovnih i srednjih škola kojima je Vukovarsko – srijemska županija osnivač, nastavu će pohađati u školi, u skladu sa MODELOM A nastave.
Ova Odluka stupa na snagu 18. veljače 2021. godine, primjenjuje se od 22. veljače 2021., do izmjene i dopune iste.
Stupanjem na snagu Ove Odluke prestaje važiti Odluka o izmjeni Odluke o načinu održavanja nastave u drugom polugodištu školske godine 2020./2021., za školske ustanove kojima je Vukovarsko – srijemska županija osnivač, od 28. siječnja 2021.
Hitovi: 259