USKLADIMO FREKVENCIJE

Trenutno nema utvrđene influence ptica na drugim gospodarstvima  Određene mjere sprječavanja pojave i širenja  u zaraženom i ugroženom području 

Kategorija: /
Autor: Z.Knežević
Visoko patogena influence ptica potvrđena je na jednom gospodarstvu tovnih prana u Koprivničko-križevačkoj županiji.
Na zaraženom gospodarstvu u tijeku su mjere iskorjenjivanja koje uključuju usmrćivanje svih purana na gospodarstvu, nakon čega se provodi čišćenje, pranje i dezinfekcija. Do sada nema pojave influence ptica na drugim gospodarstvima, odnosno na drugom području Republike Hrvatske., priopćeno je iz Ministarstva poljoprivrede. 
U okolici zaražene farme određeno je zaraženo područje u krugu radijusa 3 km i ugroženo područje u krugu radijusa 10 km od zaražene farme te je na objavu poslana Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na zaraženim i ugroženim područjima Republike Hrvatske kojom su određene sljedeće mjere: 
 • Obvezno zatvaranje i držanje sve peradi, uzgojene pernate divljači i ptica u zatočeništvu u zatvorenim nastambama; 

 • Obvezno odvojeno držanje domaćih pataka i gusaka od ostalih vrsta peradi; 

 • Zabranjuje se uporaba vanjskih spremnika vode za perad, uzgojenu pernatu divljač i ptice u zatočeništvu; 

 • Zabranjuje se opskrba peradi vodom iz spremnika površinskih voda kojima imaju pristup divlje ptice; 

 • Zabranjuje se održavanje sajmova, izložbi, sportskih natjecanja te sva druga okupljanja peradi, pernate divljači i ptica na tržnicama, priredbama i kulturnim događajima, uključujući letačka natjecanja ptica od jednog do drugog mjesta; 

 • Obvezno provođenje pojačane dezinfekcije prijevoznih sredstava kojima se prevoze pošiljke peradi, jaja za valenje, uzgojene i divlje pernate divljači i ptica, njihovih proizvoda i nusproizvoda, uključujući i lešine; 

 • Obvezno osiguravanje i održavanje higijenskih uvjeta i biosigurnosnih mjera u svim objektima za uzgoj i držanje peradi, pernate divljači i ptica u zatočeništvu: 

  1. korištenje zaštitne obuće i odjeće, dezinfekcija ruku i obuće pri ulasku u objekt, čišćenje, pranje i dezinfekcija obuće pri izlazu iz objekta, 

  2. zabranjen izlazak iz objekta u istoj zaštitnoj odjeći i obući, 

  3. zabrana ulaska u objekt neovlaštenim osobama, 

  4. dezinfekcija objekata i opreme u skladu s tehnološkim zahtjevima, korištenjem odobrenog dezinficijensa u propisanoj koncentraciji, 

  5. držanje hrane za životinje i stelje u objektima zaštićenim od divljih ptica i glodavaca. 

 
 • Obvezno prijavljivanje svih promjena zdravstvenog stanja i ponašanja peradi, uzgojene i divlje pernate divljači i ptica  u zatočeništvu nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji; 

 • Prijava uginuća te svakog kontakata peradi, uzgojene i divlje pernate divljači i ptica u zatočeništvu s moguće zaraženima, nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji. 

Na čitavom području Republike Hrvatske na snazi su obavezne biosigurnosne mjere sukladno Naredbi o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 127/20).  
Iz Ministarstva poljoprivrede podsjećaju da je, osim osnivanja  Nacionalnog kriznog stožera i Stručnog tijela za kontrolu i suzbijanje influence ptica na području Republike Hrvatske, osnovan je i Lokalni krizni stožer za područje Koprivničko-križevačke županije čija je zadaća koordiniranje kontrole i suzbijanja influence ptica na lokalnoj razini. 
  
Zbog velikog interesa javnosti iz Ministarstva poljoprivrede ponavljaju da prisutni virus pripada podtipu H5N8 za koji do sada nije utvrđeno da uzrokuje zarazu u ljudi, odnosno da ima zoonotski potencijal. 
Hitovi: 79