USKLADIMO FREKVENCIJE

Dobrovoljno vatrogasno društvo Gunja , 82 GODINE TRADICIJE

Kategorija: /
Autor: S.Bogutovac
GUNJA – Dobrovoljno vatrogasno društvo Gunja uspješno djeluje 82 godine.Naglasio je Mirko Nikolić, predsjednik DVD-a Gunja otvarajući redovnu-izvještajnu Skupštinu održanu 28. lipnja 2020. u Gunji. Skupštini je nazočilo 20 članova. Gosti su bili: Antun Jelić, predsjednik Županijske vatrogasne zajednice, Mladen Mikić, predsjednik i Balentović, dopredsjednik DVD Županja sa kojim DVD Gunja ima tradicionalnu suradnju, Vlado Brkić, predsjednik OV Gunja i knjigovođa Ljilja Ćurčić. U vođenju društva istaknuli su se predsjednici: Ivan Babić, Rudolf Mrkonić, Đorđe Ostojić i sadašnji Mirko Nikolić. „ Nekada je udruga imala 100 članova, a danas 36. U zadnje vrijeme imamo manje klasičnih požara, a više na otvorenom i tehničkih intervencija ( otklanjanje posljedica od elementarnih nepogoda). U 2019. bila su dva požara na otvorenom prostoru zbog paljenja korova. Osposobili smo 15 novih članova u suradnji sa javnom vatrogasnom postrojbom Vukovar. Nažalost neki su već otišli u inozemstvo na rad. U suradnji naših velikih prijatelja DVD Županja dobili smo Ivicu Ilijić i Mustafu Alibašić školovane vatrogasce prve klase i Predraga Sabadoša vatrogasca koji su primili diplome na ovoj skupštini.“ kazao je Nikolić.
Zahvaljujući lokalnoj upravi i njihovim aktivnostima sa Ministarstvom robnih zaliha RH DVD Gunja je dobilo na trajno korištenje auto cisternu za dobavu pitke vode kapaciteta 7.500 litara, a može služiti i za potrebe vatrogasaca. DVD je kupilo novi vatrogasni kombi za prijevoz vatrogasaca. Sada su aktualna dežurstva vatrogasaca tijekom žetve, a trajna je suradnja sa župom i islamskom zajednicom, sportskim i kulturnim udrugama Gunje. Vatrogasci Gunje čekaju rješenje otkupa starog mlina koji bi uz adaptaciju poslužio za potrebe DVD-a. Izlaganje Antuna Jelića, predsjednika Županijske vatrogasne zajednice je posebno dojmilo nazočne ne samo vatrogasce Gunje nego i drugih društava. On je između ostalog rekao: „ DVD Gunja je dobro društvo, društvo za pohvalu. Problem mladih nije samo njihov nego i u drugim društvima. Što se tiče financija Gunjanci mogu biti zadovoljni. Ranije su društva imala veliki broj ljudi, a sada se situacija okrenula u korist dobre opremljenosti i manjka ljudi. Hrvatska vatrogasna zajednica od ove godine središnje državno tijelo za vatrogastvo kao malo ministarstvo. Država se kroz vatrogastvo okreće kontinentalnom dijelu. Prije su bili programi za provođenje posebnih mjera za zaštitu od požara koje su bile naklonjene za Dalmaciju. Hrvatske šime u našoj županiji imaju 244.000 ha od čega je oko 72.000 ha pod šumom hrasta lužnjaka. Taj prihod od Hrvatskih šuma jednak je onome koji imaju ostale šume u državi. Dio ovog kolača će pripasti i vatrogastvu. Mladen Mikić, predsjednik DVD Županja istaknuo je tradicionalnu odličnu suradnju sa DVD Gunja sa željom da se nastavi. Vlado Brkić, predsjednik OV Gunje je uvjerenja da će Općina Gunja i dalje cijeniti vrijednosti svojih vatrogasaca. Zahvalnice DVD Gunja namijenjene Anti Gutić, Antoniu Marković i Borisu Nikolić biti će naknadno uručene.
Tekst i slike: Stjepan Bogutovac
Hitovi: 466