USKLADIMO FREKVENCIJE

Polaganje ispita za čin vatrogasca

Kategorija: /

Dobrovoljno vatrogasno društvo Županja organiziralo je tečaj za polaganje ispita za čin vatrogasca prema Pravilniku o programu osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova.

"Tečaj je održan tijekom mjeseca studenog 2016. godine u trajanju od 74 sata od čega je teorije 34 sata i vježbe 40 sati.Teorija se sastojala od predmeta Gorenje i gašenje, Protupožarna preventiva, Vatrogasne sprave i oprema, Vatrogasna taktika,Ustrojstvo zaštite od požara i Tehnička služba u Vatrogastvu, te vatrogasnih vježbi predviđenim Pravilnikom",  istaknuo je Mladen Mikić, predsjednik DVD-a Županja i dodao da su tečaju  nazočili članovi DVD Bošnjaci, DVD Sladorana, DVD Štitar, DVD Vrbanja, DVD Soljani i DVD-a Županja. Nakon odrađena 74 sata pravo pristupa ispitu su stekli 23 kandidata, te se pismeni ispit održao 18.studenog 2016. godine u prostorijama DVD-a Županja. Ispit su položili svi kandidati.


                                         

                                                                                                                                                                                                                              Zdenka Knežević

Hitovi: 1020