USKLADIMO FREKVENCIJE

Upute Nacionalnog stožera civilne zaštite o izdavanju propusnica

Kategorija: /

📌 I. S obzirom na upite stožera civilne zaštite te pravnih i fizičkih osoba, radi ujednačavanja postupanja daje se uputa o načinu izdavanja propusnica na temelju okolnosti iz točke II. Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Odluka).

📌 II. Nalaže se stožerima civilne zaštite da propusnice zbog okolnosti iz točke II. stavka 1. podtočke e) Odluke:

- iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština, izdaju maksimalno restriktivno u doista nužnim slučajevima (nužnim slučajem smatra se i kupnja hrane i hranjenje životinja).

U zahtjevu potrebno je navesti osobne podatke i razlog traženja propusnice.

Preporuča se da se propusnice izdaju elektronskim putem na temelju zahtjeva upućenih elektronskom poštom ili drugim načinom bez socijalnog kontakta, a da se u Stožer civilne zaštite građani obraćaju osobno samo iznimno, ako nikako ne mogu drugačije zatražiti propusnicu.

📌 III. Traži se od pravnih osoba koja izdaju propusnice zbog okolnosti iz točke II. stavka 1. Odluke:

podtočke a) - promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja,

podtočke b) - dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe,

podtočke c) - izvješćivanje javnosti,

podtočke f) (putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće (npr. održavanje komunikacijskih i informacijskih sustava).

da izrade procjenu nužno potrebnog osoblja i da propusnice izdaju samo osobama koje su neophodno potrebne za obavljanje poslova i djelatnosti za funkcioniranje zajednice.

Organiziranje izdavanja propusnica treba organizirati elektronskim putem ili drugim primjernim putem bez socijalnog kontakta kad god je to moguće.

📌 IV. Izabrani liječnici obiteljske medicine koji izdaju propusnice zbog okolnosti iz točke II., stavka 1., podtočke d) - potrebna hitna medicinska skrb, trebaju organizirati izdavanje propusnica, kad je to moguće temeljem medicinske dokumentacije, elektronskim putem ili drugim primjerenim putem bez socijalnog kontakta.

📌 V. Čelnici žurnih i operativnih službi koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19 (točka II., stavak 1., podtočka g), dužni su službenicima, koji nemaju službene policijske značke i službene vojne iskaznice ( njima propusnice nisu potrebne jer im službena iskaznice zamjenjuju propusnice ), a potrebni su u sprječavanju širenja bolesti COVID-19, izdavati propusnice bez socijalnog kontakta kad god je to moguće.

📌 VI. Osobe kojima su propusnice izdane elektronskim putem propusnice mogu koristiti na način da ih isprintaju ili imaju u elektroničkom obliku ( npr. mobilnom aparatu ).

📌 ViII. Stožeri civilne zaštite dužni su s ovom Uputom upoznati sve na koje se odnosi i javnost.

 
 
 
Hitovi: 256