USKLADIMO FREKVENCIJE

Patronažne sestre Doma zdravlja Županja u promicanju dojenja

Kategorija: /

Poznato je, kako je majčino mlijeko najbolja hrana za dojenče, a dojenje je optimalan način prehrane za dijete. Nutritivno majčino mlijeko sadržava sve hranjive sastojke potrebne za rast i razvoj dojenčeta, njegov se sastav mijenja i prilagođava djetetu prema dobi, sadržava antitijela koja djecu štite od infekcija, sterilno je i besplatno, što u današnjim uvjetima naših mladih obitelji, kada je standard sve niži, nije sporedno. Većina majki želi dojiti svoje dijete, ali to nažalost nije dovoljno. Majke vrlo često imaju bezbroj poteškoća u dojenju, a tada im je potreban savjet, brza i točna informacija, moralna potpora.

Devedesetih godina prošlog stoljeća u našoj je zemlji zabilježen drastičan pad dojenja. Godine 1993. UNICEF je započeo program promicanja dojenja pod nazivom Rodilišta - prijatelji djece, koji se provodi pomoću 10 koraka do uspješnog dojenja. Deseti korak govori o osnivanju grupa za potporu dojenja u lokalnoj zajednici. Grupe za potporu dojenja organizirani su oblik samopomoći u kojem majke s iskustvom pomažu majkama bez iskustva i svim ostalima kojima je potrebna pomoć i potpora. Jedna od aktivnosti, koje se rade u sklopu patronažne službe Doma zdravlja Županja je uključivanje majke u rad grupe za potporu dojenju. Uključivanjem majke u rad grupe, majke će saznati: najnovije informacije o prehrani majčinim mlijekom, praktične savjete o pravilnom položaju djeteta na prsima, o tehnici izdajanja, o njezi bradavica, prevenciji mastitisa, o svojoj pravilnoj prehrani, o načinu pohranjivanja mlijeka. U komunikaciji s drugim majkama, moguća je razmjena iskustva te zajedničko rješavanje pojedine teškoće vezane za dojenje. Također, majke imaju moralnu potporu za dojenje od ostalih članica prenošenjem pozitivnih emocija i pozitivnih stavova o dojenju.

Grupe za potporu dojenju djeluju pri Domu zdravlja Županja, u sklopu rada i aktivnosti koje provode patronažne sestre. Trenutno postoji 5 grupa, djeluju pri lokalnoj zajednici te na taj način majka može dobiti stručnu pomoć kada joj je najpotrebnija. Grupe za potporu dojenju osnovane su u Gradištu, Babinoj Gredi, Bošnjacima, Drenovcima i u Županji. Inicijatori osnivanja grupe su patronažne sestre, koje kasnije postaju supervizori rada grupe, a jedna od majki dojilja je voditeljica grupe. Majka voditeljica grupe je osoba sa iskustvom u dojenju i uvijek je spremna svoja iskustva i stečena znanja podijeliti sa drugim, posebno tek uključenim majkama. Grupa „Bambino“, djeluje u Županji, broji oko 10 članica, a taj broj svakim se danom povećava, jer su majke prepoznale dobrobiti, koje im rad u grupi donosi.Svakako, majkama je prisutnost u grupi divna prilika za druženje, razmjenu iskustava i na ostalim područjima vezanim za pravilan razvoj i rast djeteta. U rad grupe „Bambino“, patronažne sestre svakodnevno pokušavaju uključiti sve više trudnica, posebno u zadnjem tromjesečju trudnoće, jer su tada visoko motivirane za usvajanje pozitivnih stavova o dojenju i vještina potrebnih za uspješno dojenje. Članice grupe, svoja pozitivna iskustva o dojenju prenose i na okolinu. Grupa „Bambino“, sastaje se 1 mjesečno, po potrebi i češće.

U radu grupe, zastupljene su mnoge zdravstveno – odgojne teme. Patronažna sestra na taj način ima uvid u rast i razvoj dojenčadi, u prilici je kvalitetno educirati majke o važnosti cijepljenja te učinkovitije djelovati u individualnom radu s majkama. Majke uče jedna od druge, patronažne sestre od majki. Bezbrojne su teme kojih se u radu s grupom patronažna sestra i majke mogu dotaknuti te su na taj način stvoreni svi preduvjeti za rast i razvoj zdravog djeteta. Koliko je pravilna prehrana bitna za očuvanje zdravlja, poznato je od Hipokrata:  „Medicina je nauka koja treba savjetovati ljudima najbolju hranu za održavanje zdravlja, a za dojenče je to majčino mlijeko.“

 

 

 Dom zdravlja Županja

Maja Filipović, prvostupnica sestrinstva.

 

Hitovi: 981