USKLADIMO FREKVENCIJE

Poziv udrugama:Natječaji za sufinanciranje projekata

Kategorija: /
Autor: B. G. Dabić
Javni poziv za prijavu projekata udruga u kulturi vrijedan je 200 tisuća kuna, a očekivani broj projekata je 5. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 87.000 kuna.Javni poziv za prijavu projekata udruga iz područja sporta vrijedan je 1.220.000 kuna, a tu je očekivani broj projekata 16. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 430.000 kuna.Javni poziv za prijave projekata gradskih udruga ukupne planirane vrijednosti je 120.000,00 kuna, a očekivani broj projekata je 14. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000 kuna, dok je najveći iznos po pojedinom projektu 10.000 kuna. Braniteljske udruge projekte mogu prijaviti na javni poziv za koji je u proračunu predviđeno 100.000 kuna, a očekivani broj projekata je 3. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 10.000 kuna.
Natječaji su otvoreni do 24.veljače.
 
Hitovi: 429