USKLADIMO FREKVENCIJE

Projektom "We can do it !":Klubovi za zapošljavanje, radionice, plastenici...

Kategorija: /
Autor: B. G. Dabić

Lokalnim potencijalom do novih mogućnosti zapošljavanja "We can do it" projekt je koji provodi LAG Šumanovci.

Ukupna vrijednost projekta je 830.083,15 kuna, koji je sufinancirala Europska unije iz Europskog socijalnog fonda. Vrijeme trajanja projekta je 24 mjeseca, a projekt se radi s partnerima , odnosno općinama Gunjom i Vrbanjom, HZZ-om Vinkovci, Lokalnom agencijom za razvoj "Vjeverica" i LAG-om "Srijem".

Projektom se želi doprinijeti povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada Vukovarsko-srijemske županije kroz provedbu inovativnih lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja usklađenih sa lokalnim potrebama i Akcijskim planom provedbe strategije razvoja ljudskih potencijala Vukovarsko- srijemske županije. Prva ciljana skupina su žene, koje će se kroz provedbu osnažiti i motivirati za aktivaciju. Druga ciljana skupina su dugotrajno nezaposleni , a aktivnosti projekta bit će usmjerene na motiviranje dugotrajno nezaposlenih osoba i stjecanje znanja i vještina koje će im olakšati ulazak na tržište rada. I posljednja treća skupina su mladi od 15 do 29 godina , kojima će kroz provedbu aktivnosti projekta izravno doprinijeti olakšanju prijelaza iz obrazovanja na tržište rada, te omogućiti podršku u pronalasku zaposlenja odgovarajućeg u odnosu na obrazovanje.

Kroz projekt je planirano nekoliko aktivnosti. Prva aktivnost je osnivanje klubova za zapošljavanje, jedan na području LAG-a "Šumanovci", a drugi na području LAG-a "Srijem".Druga aktivnost je provedba motivacijskih radionica i mentorstva, kao i edukacije HZZ-a. Sljedeća aktivnost je osposobljavanje tri plastenika , poslije kojih ide edukacija o ekološkom uzgoju povrća, cvijeća, začinskog i ljekovitog bilja, te provedba praktične primjene stečenih znanja s edukacije. Planirano je održavanje tri okrugla stola, sudjelovanje na dva sajma, tiskovna konferencija, uključivanje 20 volontera ...
"Planiramo opremiti 3 plastenika, pojedinačne površine 150 m2, u kojima će biti zasađeno cvijeće , začinsko i ljekovito bilje i povrće. Stečena znanja i vještine će se praktično primijeniti kroz praćenje rada u plastenicima. Planiramo uzgajanje nekih novih kultura koje nisu uobičajene na našem području", kaže voditeljica projekta Martina Maršić.

Hitovi: 647