USKLADIMO FREKVENCIJE

Novi ugovori, novo sufinanciranje projekata

Kategorija: /
Autor: Z.Knežević

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije svečano je uručilo 370 novopotpisanih ugovora za sufinanciranje projekata namijenjenih podizanju standarda komunalne, socijalne i gospodarske infrastrukture na potpomognutim i brdsko-planinskim područjima.

Na objavljene pozive za dostavu projektnih prijedloga za sufinanciranje u veljači i ožujku pristiglo je 458 zahtjeva za Program održivog razvoja te 84 zahtjeva za Program podrške brdsko-planinskim područjima. Za Program održivog razvoja lokalne zajednice odabrano je ukupno 300 projekata, dok je za Program podrške brdsko-planinskim područjima odabrano 70 projekata. Ukupna sredstva planirana za ova dva programa u ovoj godini iznose 101 milijun kuna (76 milijuna kuna za potpomognuta i 25 milijuna kuna za brdsko planinska područja). Među projektima koje će sufinancirati Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU brojni su projekti i s područja Vukovarsko-srijemske županije. Gradu Županja odobreno je 350.000 kuna za rekonstrukciju i izgradnju kolnih prilaza, parkirališta i odvodnje u Ulici Veliki kraj od Aleje Matice Hrvatske do kružnog toka; Općini Cerna odobreno je 400.000 kuna za rekonstrukciju prometnice, izgradnju nogostupa i parkirališta. Nadalje, Općini Babina Greda odobreno je sufinanciranje u iznosu od 100.000 kuna za postavljanje energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete- I faza, dok će Općina Drenovci dobiti 400.000 kuna za izgradnju nerazvrstane ceste u Ulici Matije Antuna Reljkovića. U Općini Gradište radit će se na rekonstrukciji pješačkih staza uz sufinanciranje od 350.000 kuna, dok će gradnja nerazvrstane ceste u Ulici Joze Ivakića u Bošnjacima biti sufinancirana s 250.000 kuna. Za sanaciju pješačkih staza Općini Vrbanja odobreno je sufinanciranje od 300.000 kuna, a Općini Gunja za izgradnju javne rasvjete u Ulici Velebit 400.000 kuna.

Za uređenje školskog dvorišta Osnovne škole "Mara Švel- Gamiršek" u Vrbanji Vukovarsko-srijemskoj županiji odobreno je sufinanciranje u iznosu od 400.000 kuna.


Hitovi: 388