USKLADIMO FREKVENCIJE

 Županija sufinancira prijevoz studenata

Kategorija: /
Autor: Sanja Pavelić

Župan Vukovarsko-srijemske županije Božo Galić temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te  Pravilnika o sufinanciranju troškova prijevoza redovnih studenata s područja Vukovarsko-srijemske županije, objavljuje javni poziv redovnim studentima s područja Vukovarsko srijemske županije za podnošenje prijava za ostvarivanje prava za sufinanciranje troškova prijevoza za akademsku godinu 2018 – 2019.

Pravo na prijavu na ovaj Javni poziv ostvaruju redovni studenti s područja Vukovarsko-srijemske županije koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

- redovni studenti preddiplomskog sveučilišnog studija, stručnog studija, integriranog preddiplomskog i diplomskog studija, diplomskog sveučilišnog studija, specijalističkog diplomskog stručnog studija u Republici Hrvatskoj

- studenti s prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije

Pored općih uvjeta iz točke I. ovog Poziva, pravo na prijevoz mogu ostvariti redovni studenti prema sljedećim kriterijima:

redovni studenti koji studiraju u Zagrebu

studenti koji redovno studiraju u Osijeku i Slavonskom Brodu

studenti koji redovno studiraju na području Vukovarsko-srijemske županije.

U svrhu dokaza o ispunjavanju uvjeta i kriterija za ostvarivanje prava na prijevoz, studenti dostavljaju sljedeću dokumentaciju:

prijavnicu

potvrdu o redovnom studiranju

presliku osobne iskaznice

Tražena dokumentacija dostavlja se isključivo poštom na sljedeću adresu: Vukovarsko srijemska županija, Upravni odjel za sport, mlade i demografiju s naznakom za prijevoz studenata, Glagoljaška 27 Vinkovci.

Hitovi: 476