USKLADIMO FREKVENCIJE

Dom zdravlja Županja:Nedostaju četiri liječnika, pet doktora medicine na specijalizaciji

Kategorija: /
Autor: B. G. Dabić

 

Prošla 2017. godina za Dom zdravlja Županja može se zabilježiti kao uspješna poslovna godina kako u smislu iskazanog pozitivnog financijskog poslovanja tako i uspješno organiziranog rada zdravstvenih jedinica rada.

"Imali smo potreban zdravstveni kadar koji je uspješno pružao zdravstvene usluge i ostvario maksimalan broj ugovorenih zdravstvenih postupaka tj. nije bilo poteškoća u organiziranju rada primarne zdravstvene zaštite. U organiziranju rada izvanbolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite također sukladno Ugovorima o poslovnoj suradnji sa Općom županijskom bolnicom Vukovar i Bolnicom hrvatskih veterana, Općom županijskom bolnicom Vinkovci, Općom županijskom bolnicom Slavonski Brod uz naše zaposlene doktore specijaliste (ortodont, psihijatar, interne medicine, urologije, neurologije, kirurgije) pružale su sve zdravstvene usluge sukladno Ugovoru sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje", ističe ravnateljica Doma zdravlja Županja Luca Lešić.

Prošle godine Dom zdravlja Županja uspješno je iskoristio mogućnost prijave za korištenje sredstava iz EU fondova:Projekt „POBOLJŠANJE PRISTUPA PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI S NAGLASKOM NA UDALJENA I DEPRIVIRANA PODRUČJA KROZ ULAGANJA I POTREBE PRUŽATELJA USLUGA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA PRIMARNOJ RAZINI“ u okviru jedinstvene javne nabave na razini Županije Vukovarsko – srijemske. Očekujemo medicinsku opremu u iznosu od 489.600,00 kuna.Projekt „Specijalističko usavršavanje doktora medicine u sklopu Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, kojim ostvarujemo sufinanciranje četiri (4) specijalizacije (obiteljska medicina, pedijatrija, ginekologija i opstetricija i klinička radiologija, a koje su započele krajem 2017. godine).Projekt PALL NET: poboljšanje pristupačnosti i dostupnosti zdravstvene i socijalne usluge za ranjive skupine kao partner u projektu zajedno s Udrugom osoba s invaliditetom „Bubamara“ Vinkovci, Dom zdravlja Vinkovci, Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić, Ministarstvo zdravstva, grada i socijalne politike Sansko-unskog kantona koji je u tijeku i dvadeset dva (22) zdravstvenih radnika je prošlo CEPAMET edukaciju osnove palijativne medicine održane na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Zagreb, očekujemo nabavu medicinske opreme u iznosu cca 28.000,00 eura te nabavu jednog kombi vozila za potrebe djelatnosti palijativne skrbi cca 40.000,00 eura.

"Možemo zaključiti da se prošle godine poduzelo puno aktivnosti, a sve u namjeri da se sve mogućnosti iskoriste i osiguravaju što kvalitetniji uvjeti za rad i što kvalitetnije potrebne zdravstvene usluge", kaže ravnateljica Luca Lešić.

Ambulantama u Cvelferiji nedostaju liječnici

"Iako smo zadovoljni sa upućivanjem, krajem prošle godine, četiri doktora medicine na specijalizaciju tj. sada imamo pet specijalizanata: dva  specijalizanta obiteljske medicine,jednog  specijalizanta pedijatrije,jednog specijalizanta ginekologije i opstetricije,jednog  specijalizanta kliničke radiologije, sada smo trenutno u teškoj situaciji jer nam nedostaju četiri  doktora medicine i u suradnji sa našim doktorima koncesionarima uspijevamo osigurati potrebnu zdravstvenu uslugu. Nažalost, mali je interes za zapošljavanjem na našem području jer se radi o ordinacijama naše Cvelferije koje su najudaljenije te imaju manji broj osiguranika pa je otežano i financiranje istih, tj. ordinacije nemaju standardni broj osiguranika za ugovaranje s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje". ukazuje na ovu problematiku ravnateljica Lešić.

Rad u RTG i UZV dijagnostici osigurali su sukladno Ugovorima o suradnji s drugim zdravstvenih ustanovama i to je bilo izuzetno teško jer doktora specijalista radiologije nedostaje i u drugim ustanovama i za sada su osigurali pružanje zdravstvenih usluga na istoj razini kao i prije.

U Domu zdravlja se nadaju  mogućnosti pružanja i drugih usluga sukladno ponudi za Ugovaranje sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu. Dom zdravlja Županja za 2018. godinu predložio je, naime,  veliki broj zdravstvenih usluga i organiziranje istih (UZV štitnjače, UZV urološke dijagnostike, UZV pedijatrijske dijagnostike i niz novih pretraga i dijagnostike vezane za Specijalističku ordinaciju interne medicine) te čekaju Ugovore i odobrenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

"Također, nakon višegodišnjeg ukazivanja za potrebom još jednog tima sanitetskog prijevoza uspjeli su dobiti Ugovor za četiri tima sanitetskog prijevoza, a nakon izmjena i dopuna mreže javnozdravstvene službe, što  trebalo povećati kvalitetu zdravstvenih usluga, jer naše područje je geografski izolirano i udaljeno od svih bolničkih centara.Prošle godine sve ostale službe su ostvarile značajne rezultate u kvaliteti zdravstvenih usluga (ortodoncija, psihijatrija, urologija, neurologija, kirurgija, patronaža i svakako naše obnovljene ljekarne).Početkom 2018. godine organiziramo rad ordinacije medicine rada tj. povratkom naše doktorice sa specijalizacije preuzeli smo sve ugovorene tvrtke i pružamo sve usluge vezane za potrebe udruga i stanovništva.Također moramo naglasiti rad naše Dijalize koja kontinuirano radi deset godina, trenutno imamo trideset i tri pacijenta, zdravstvena oprema je u jako dobrom stanju uz stalno održavanje i zanavljanje i zaista cjelokupni radni tim trudi se što profesionalnije i ugodnije pružiti potreban terapijski postupak dijalize", kaže Luca Lešić.

Palijativna skrb 

Dom zdravlja Županja već duže vrijeme poduzima aktivnosti vezane za organiziranje i rad Palijativne skrbi tj. u siječnju 2017. godine Upravno vijeće je donijelo odluku o osnivanju organizacione jedinice – djelatnost za palijativnu skrb Doma zdravlja Županja uz suglasnost i pozitivno mišljenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatske liječničke komore, Hrvatske komore medicinskih sestara te je Zahtjev upućen u Ministarstvo zdravstva uz materijalne dokaze i dokumentaciju da su osigurani uvjeti sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti. Nakon svih aktivnosti proveden je očevid predloženog i Dom zdravlja Županja je dobio Rješenje da ispunjava propisane uvjete. Trenutno se očekuju Izmjenu mreže javnozdravstvene službe kojom bi bilo dopušteno Domu zdravlja Županja rad jednog mobilnog palijativnog tima i koordinatora za palijativnu skrb te uz već provedenu edukaciju iz palijativne skrbi spremno očekuju mogućnost ugovaranja palijativne skrbi. Naravno, u sve navedeno uključene su sve djelatnosti s našeg područja tj. jedinice rada koje su u koncesiji, zakupu te druge zdravstvene ustanove na našem području.

 

"Nadamo se da ćemo uspjeti održati u 2018. godini postignutu razinu rada i uz potporu naše Županije i svih općina osigurati dolazak liječnika koji nam nedostaju", ističe ravnateljica Luca Lešić.Hitovi: 815