USKLADIMO FREKVENCIJE

Crveni križ : Podjela humanitarnih paketa

Kategorija: /
Autor: B. G. Dabić

Gradsko društvo Crvenog križa Županja je u okviru FEAD-a sklopio ugovor o isporuci paketa hrane s ciljem pomoći siromašnim osobama ili osobama u riziku od siromaštva.U okviru ovoga projekta Gradsko društvo Crvenog križa Županja će podijeliti ukupno 2.068 paketa za najpotrebitije korisnike na području županjske Posavine. Prvih 490 paketa je stiglo, te se podjela vrši prema utvrđenom rasporedu. Prioritet imaju korisnici zajamčene minimalne naknade. Predviđene su tri podjele hrane i higijenskih paketa, te jedna dodatna podjela hrane za djecu i starije od 65 godina. Projekt se provoditi do kraja rujna ove godine, rekla je Marija Dugalić, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Županja.

Hitovi: 612