USKLADIMO FREKVENCIJE

Kultura dječjeg vrtića i timski rad

Kategorija: /
Autor: B. G. Dabić

Za odgojitelje i pedagoge u predškolskim ustanovama Brodsko-posavske, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije Agencija za odgoj i obrazovanje organizirala je u Dječjem vrtiću "Maslačak"  stručni skup na temu "Kultura dječjeg vrtića i timski rad". Na skupu se okupilo preko 70 odgojitelja i pedagoga. Edukaciji se u našoj ustanovi, inače u predškolskom odgoju pridaje veliki značaj, jer bitno je izgraditi kvalitetne međuljudske odnose u kolektivu, kako bi se znali nositi sa svim situacijama u kojima se nađemo. Dakle, bitni su zdravi odnosi u ustanovi,a sve to podrazumijeva kvalitetnu komunikaciju i međusobno uvažavanje i pomaganje, istaknula je Terezija Nemetz, ravnateljica Dječjeg vrtića "Maslačak". Profesionalni razvoj i kultura ustanove bio je uvod u temu, a govorilo se o kulturi dječjeg vrtića i kulturi participacije kao koraku dalje ka kvaliteti ustanove.Praktični dio skupa odvijao se u radionicama kroz timski rad.

Hitovi: 639