USKLADIMO FREKVENCIJE

Online kockanje prijetnja za mlade

Kategorija: /
Autor: B. G. Dabić

U okviru Međunarodnog mjeseca borbe protiv ovisnosti koji se svake godine obilježava u razdoblju od 15. studenog do 15. prosinca u Hrvatskoj i u svijetu, Hrvatski zavod za zapošljavanje organizira niz aktivnosti čija je svrha upozoriti na sveprisutan problem ovisnosti o psihoaktivnim tvarima i pridonijeti načinima rješavanja teških posljedica koje svaka ovisnost izaziva.Zloupotreba alkohola i droga jedan je od vodećih javnozdravstvenih problema današnjice. Najnoviji rezultati Europskog istraživanja o pušenju, pijenju alkoholnih pića i uzimanju droga među učenicima ukazuju na trend smanjivanja pijenja i pušenja kod adolescenata, naglasak na konzumaciju novih droga te nova i potencijalno ovisnička ponašanja. Hrvatska se prema konzumaciji ilegalnih droga nalazi iznad europskog prosjeka pa tako 22% učenika navodi da je barem jednom u životu probalo drogu. Istraživanje upozorava i na sve veću popularnost internetskog igranja igara i kockanja među mladima, navodeći prioritetnima mjere kojima je cilj prevencija problema povezanih s kockanjem kao što su dugovi, psihološki problemi i društveno nepovoljniji položaj. Pri suzbijanju ovisnosti važnu ulogu imaju primarna prevencija, rano liječenje i otkrivanje ovisnosti, u sklopu kojih je nužno provoditi edukaciju o štetnosti psihoaktivnih sredstava od najranije dobi, navode u HZZ-u.

Obilježavanje Mjeseca borbe protiv ovisnosti provodi se putem šire društvene akcije s ciljem promoviranja zdravih stilova života, podizanja razine svijesti javnosti o štetnim zdravstvenim i socijalnim posljedicama ovisnosti te pružanja pomoći obitelji, osobito odgojnoj funkciji roditelja u prevenciji ovisničkog stila življenja. Brojna tijela državne uprave, nevladine organizacije te nositelji aktivnosti provedbe Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga na lokalnoj razini Mjesec borbe protiv ovisnosti obilježavaju raznim prigodnim aktivnostima i manifestacijama. U sklopu obilježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti svi regionalni i područni uredi Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje sukladno cjelokupnom Programu aktivnosti Ureda za suzbijanje zlouporabe droga organiziraju radionice i druge aktivnosti s ciljem podizanja razine svijesti javnosti o ovom problemu, kako bi se pridonijelo suzbijanju zlouporabe droga u našem društvu, ističu u HZZ-u.
Tijekom cijele godine predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kontinuirano informiraju i senzibiliziraju poslodavce i širu javnost o problemu zapošljavanja liječenih ovisnika kroz sudjelovanje na okruglim stolovima, javnim tribinama i sl. Područni i regionalni uredi Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje kontinuirano provode mjere za poticanje obrazovanja i zapošljavanja liječenih ovisnika sukladno mjerama aktivne politike zapošljavanja. U razdoblju od 1. siječnja do kraja listopada 2016. godine mjerama aktivne politike obuhvaćeno je 60 liječenih ovisnika (48 muškaraca i 12 žena), od čega je 13 liječenih ovisnika novoprijavljeno u razdoblju od 01. siječnja 2016. godine, čime je realizirano je više od 90% uključivanja u mjere aktivne politike zapošljavanja u odnosu na ukupni broj uključenih liječenih ovisnika u 2015. godini.
 

 

 

 

Hitovi: 1149