USKLADIMO FREKVENCIJE

Tko je odgovoran za zdravlje i sigurnost novinara?

Kategorija: /
Autor: Z.Knežević
Sindikat novinara Hrvatske sudjeluje u EU projektu “Zdravlje i sigurnost novinara” zajedno s Europskom federacijom novinara i još četiri europska novinarska sindikata i udruge.
Kriza uzrokovana virusom COVID-19 razotkrila je te nedostatke i potvrdila da su zdravlje i sigurnost radnika poput novinara sve važniji. Sindikati igraju važnu ulogu u osiguranju zdravlja i sigurnosti radnika koji su često pod pritiskom da obavljaju posao u nesigurnom okruženju bez odgovarajuće zaštite ili propisa. Mnogi sindikati u Europi koji predstavljaju strateški važne radnike, uključujući novinare, pojačano djeluju kako bi zajamčili zdravlje i sigurnost tijekom pandemije.
U tom kontekstu, projekt „Promicanje zdravlja i sigurnosti novinara kroz osposobljavanje i socijalni dijalog“ želi odgovoriti na sljedeća pitanja:
Tko je odgovoran za zdravlje i sigurnost novinara?
Kako novinari mogu postići ravnotežu između poslovnog i privatnog života u sve digitalnijem dobu, proizvodeći vijesti od 24 sata?
Kako sindikati i udruge novinara mogu podržati radnike?
Hitovi: 89