USKLADIMO FREKVENCIJE

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja vukovarsko-srijemske županije u 2020. godini

Kategorija: /
Pozivaju se pojedinci, pravne osobe ili njihovi organizacijski oblici da podnesu svoje prijedloge za dodjelu priznanja Županije.
Priznanja Županije su:
 
- Počast Županije
- Nagrada Županije
- Povelja Županije
 
Počasti se dodjeljuju državnicima, dužnosnicima i istaknutim pojedincima, domaćim i stranim državljanima, inozemnim i međunarodnim organizacijama te pravnim osobama, koji su značajno pridonijeli općem napretku i promicanju položaja i ugleda županije ili dali zapažen doprinos razvitku određene djelatnosti i općem napretku županije.
 
Nagrada ili povelja se dodjeljuje za izuzetna ostvarenja u području
 
  • gospodarske djelatnosti

  • znanosti i kulture

  • prosvjete

  • zdravstva i socijalne skrbi

  • tehničke kulture, tjelesne kulture i športa

  • lokalne samouprave

  • očuvanja i zaštite okoliša

  • humanitarnog djelovanja

 
a može se dodijeliti pojedincima, grupama za kolektivna ostvarenja i pravnim osobama.
 
Nagrada za životno djelo dodjeljuje se pojedincima koji žive na području županije ili su na tom području proveli dio života tijekom kojega su postigli ostvarenja zbog kojih se nagrađuju.
Hitovi: 172