USKLADIMO FREKVENCIJE

"Ne trebam, ne želim i neću drogu..."

Kategorija: /
Autor: B. G. Dabić
Rezultati posljednjeg istraživanja ESPAD-a ,Europskog istraživanja o pušenju, pijenju alkohola i uzimanju droga među učenicima koje se provodi se svake četiri godine, a za koje se novi rezultati čekaju pokazalo je kako je , kada je u pitanju alkohol najpopularnije piće kod dječaka pivo, a kod djevojčica žestoka pića, te je kod mladih uočen trend porasta ekcesivnog pijenja s namjerom opijanja .
Uočena je i veća konzumacija alkohola tijekom vikenda kupljenog u trgovinama, koje mladi konzumiraju u parkovima i na školskim igralištima , ali isto tako i poveznica konzumiranja alkohola među mladima sa eksperimentiranjem s konzumacijom droga, stradavanjem u prometnim nesrećama, nasiljem, agresijom pa čak i spolnim zlostavljanjem , kaže Dragoslav Živković, glasnogovornik PU Vukovarsko-srijemske.
 
Hrvatska se prema konzumaciji ilegalnih droga nalazi iznad europskog prosjeka, pa tako 22% učenika navodi da je barem jednom u životu probalo drogu. Prema izjavama učenika, najučestalija droga koju konzumiraju je kanabis. Percepcija dostupnosti kanabisa u odnosu na druge droge je visoka.
Uporaba novih psihoaktivnih droga postavlja novi izazov pred sve uključene u prevenciju ovisnosti kod mladih. Prema dobivenim rezultatima, učenici prosječno češće koriste nove psihoaktivne droge u odnosu na amfetamine, ecstasy, kokain ili LSD. Prema podacima o uzimanju novih psihoaktivnih droga, učenici u Hrvatskoj su iznad europskog prosjeka te njih 7% navodi da je u životu probalo nove psihoaktivne droge.
„Ako rezimiramo zapljene opojnih droga u 2019. godini možemo istaknuti da su, kao i svake godine, najviše izvršene zapljene marihuana, no možemo nabrojiti I druge vrste koje smo zaplijenili, a to su razne vrste tableta sa popisa psihotropnih tvari ili tvari iz kojih se može proizvesti droga, kanabis biljka, kanabis smola (hašiš), kanabis sjeme, MDMA I derivati (XTC), kokain, gljive psilocybin, metadon, metadon otopina, heroin u prahu, benzodijazepini. Naša kriminalistička istraživanja su pokazala da su najčešći razlozi za konzumaciju ili drugi oblik nedozvoljenih radnji sa drogama isticanje u društvu, potreba za prihvaćanjem, potreba za dominacijom, znatiželja, dosada, bježanje od životnih problema, koristoljublje i drugo. Neke studije su pokazale da konzumacija primjerice marihuane kod ljudi izaziva i neke uvjetno rečeno pozitivne reakcije, kao izražavanje boljeg razmišljanja, energičnosti, veće slobodoumnosti, manje depresivnosti, jače interakcije sa ljudima, no iako ne postanu svi konzumenti marihuane ovisnici, više od 90 % ovisnika o teškim drogama navodi da su najprije konzumirali marihuanu, u upravo ovakvim “ navodno prihvatljivim I navodno bezopasnim” količinama koje su izazivale navodno “bolje” opće fizičko i psihičko stanje organizma”, upozorava glasnogovornik PU Vukovarsko -srijemske Dragoslav Živković, a poruka bi trebala biti jasna .. .. ne trebam, ne želim i neću drogu !!!
 
Uz preventivno edukativne aktivnosti, policija se posebno u borbi protiv droge fokusira na mlade, provodi ulične redukcije i druge akcije, upozorava na društveno prihvatljivo ponašanje, a u suradnji s Ministarstvom zdravstva provodi Akciju „Zdrav za 5”., gdje su ciljane skupine učenici 7. i 8. razred OŠ i prvih razreda srednje škole
Podizanje razine znanja i senzibiliziranje učenika o štetnosti (posljedice po zdravlje) svih vrsta ovisnosti, upoznavanje učenika s kazneno-pravnim odredbama, odgovornošću te specifičnostima vezanim uz adolescentsku dob i odrastanje, odnosno osobnim ulogamakada je u pitanju ovisnost kod mladih, postizanje veće informiranosti o važnosti zaštite okoliša u cilju očuvanja vlastitog i tuđeg zdravlja i sigurnosti, približavanje policije i njenog rada učenicima, podizanje razine kompetencija djelatnika raznih stručnih službi u aktivnom prenošenju potrebnih znanja i senzibiliziranju učenika, specifični su ciljevi akcije, kaže glasnogovornik Dragoslav Živković.
Hitovi: 232