USKLADIMO FREKVENCIJE

Nezavisni i vijećnici SDP-a traže hitno sazivanje Gradskog vijeća

Kategorija: /
Autor: Z.Knežević
Nezavisni vijećnici u Gradskom vijeću Županje, Željko Džoić, Darko Lorger, Mladen Huber, Andrea Župarić i Ivica Šarić, te vijećnici SDP-a u Gradskome vijeću Josip Gregorović i Manda Kopić, uputili su predsjednici Gradskog vijeća Županje Nadi Galović zahtjev za hitnim sazivanjem sjednice Gradskog vijećas dnevnim redom od dvije točke: Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke Gradskog vijeća Županje o davanju jamstva na kreditno zaduženje trgovačkog društva Bazeni Županja d.o.o. Županja u iznosu od 18.500.000 kuna; Donošenje Odluke o stavljanju van snage suglasnosti gradonačelniku Grada Županja za potpisivanje Ugovora o jamstvu s trgovačkim društvom Bazeni Županja d.o.o. Županja. Kako su obrazložili u zahtjevu za sazivanje sjednice vijeća, predloženim odlukama bi se oklonila financijska šteta za Grad Županju, koju može proizvesti Odluka o davanju jamstva na kreditno zaduženje trgovačkog društva Bazeni Županja d.o.o. Županja u iznosu od 18.500.000 kuna. "Nužno je izbjeći dodatno financijsko opterećenje za Grad Županju, koje će imati negativan utjecaj na financijsku stabilnost Grada Županja u sljedećim godinama poslovanja, a na što će se dodatno itekako refletirati i trenutna epidemiološka situacija u svijetu i Hrvatskoj(COVID-19). Činjenica će da će teret otplate kredita poduzeća Bazeni Županja d.o.o. pasti na proračun Grada Županja, što je i sam gradonačelnik potvrdio na sjednici Gradskog vijeća, godišnje opterećenje od 2.500.000 do 3.000.000 kuna na ime pokrivanja gubitaka i otplate rata kredita, na već nestabilni proračun trenutno Gradu Županji ne treba. Ovim opterećenjem gradskog proračuna trpjet će svi korisnici proračunskih sredstava." ističe se u zahtjevu nezavisnih vijećnika i vijećnika SDP-a u Gradskome vijeću Županje.
Hitovi: 330