USKLADIMO FREKVENCIJE

Šest godina od katastrofalne poplave županjske Posavine

Kategorija: /
Autor: Sanja Pavelić
Toga dana, u subotu 17.svibnja vodostaj rijeke Save dosegnuo je 1193 te je u 14:00 sati pripremljeno 50 autobusa koji su bili na određenim sabirnim točkama i započela je evakuacija stanovništva, a krenula je evakuacija i stoke za koju su pripremljeni kamioni. 
Zbrinjavali su se stanovnici naselja Babina Greda, Štitar, Županja, Bošnjaci, Posavski Podgajci, Rajevo Selo, Gunja, Đurići, Račinovci, a radilo se i na utvrđivanju kritičnih točaka nasipa duž korita rijeke Save.
Na žalost, sve to je rezultiralo puknućem nasipa na dva mjesta, u 14:55 sati u Rajevom Selu te u 15:12 sati u Račinovcima.
U tijeku evakuacije, javila se određena nevjerica ljudi te su u početnim trenucima odbijali biti evakuirani, te je cijelo popodne i noć policija i snage civilne zaštite obilazila ugrožena naselja i pozivala ljude na evakuaciju.
Voda je potpuno zarobila navedena mjesta a Gunja, je najviše stradala zbog najniže točke nadmorske visine. 
Nakon šest godina od tog događaja još uvijek nije, sve što je voda dotakla i uništila, obnovljeno i dovedeno u okvire mogućeg života. Ogromna lekcija o snazi vode i upozorenje da je u cijelom prostoru, lijepom nizu naselja uz rijeku važno poštivati snagu vode te uvijek pomalo oprezno graditi život uz nju. S vremenom sve se vraća u normalno stanje ali ožiljci ostaju na ljudima koji su život stvarali uz rijeke i vode. 
Poplava je katastrofa koja se događa uvijek kad zaboravimo koliko trebamo u prostoru na kojem živimo ostaviti vodi njen dio, jer od vode imamo višestruku korist, a kad zaboravimo mjeru voda sama dođe po svoj dio i na nemilosrdan način nas upozori.
U poplavi poginule su dvije osobe, stradala su naselja tri općine, na više od 7.500 objekata zabilježene su štete, na 19 zgrada javnih ustanova štete se procjenjuju na preko 8 milijuna kuna, štete na infrastrukturi se procjenjuju na preko 220 milijuna kuna, broj evakuiranog stanovništva se procjenjuje na oko 13.000, procjena privremenog smještaja i financiranja potreba evakuiranog stanovništva procjenjuje se na preko 13 milijuna kuna, a procjena je kako je preko 8 tisuća komada stoke evakuirano. Preko 10.000 komada životinja je uginulo, a poplavljeno preko 8.500 ha poljoprivrednog zemljišta. Ukupna materijalna šteta od poplava na području županjske Posavine procjenjuje se na preko 1,7 milijardi kuna. 
Sve evakuirane se zbrinulo na adekvatan način u javnim i privatnim prostorima na područjima naselja naše Županije.
U toku noći vidjelo se da će voda bitno ugroziti i naselja Vrbanja, Drenovci, Bošnjaci te se do jutra utvrdio prijedlog o nužnosti branjena navedenih naselja.
U nedjelju 18. svibnja, kada je vodostaj rijeke Save bio 1160 cm te je nastavio opadati, župan Vukovarsko – srijemske županije Božo Galić donio je odluku o utvrđivanju druge crte obrane i tom Odlukom spriječeno je plavljenje naselja Drenovci, Vrbanja i Soljani kao velikih cijelina. Vodni val se korištenjem kanalskih i riječnih tokova, te presijecanjem cesta na četiri mjesta preusmjerio ka šumama Spačvanskog bazena čime je većina vode otklonjena od daljnjeg plavljenja naseljenih prostora. Nastavljene su aktivnosti evakuacije i zbrinjavanja, aktivnosti u provođenju mjera obrane od poplava.
Za radove na obrani nasipa i utvrđivanju druge crte obrane: ugrađeno preko 1.000 000 vreća, ugrađeno preko 3.000 m³ kamena, preko 26.000m³ pijeska – što je oko 2.600 raznih prijevoza, preko 2.700 jumbo vreća.
U pomoć se uključila i hrvatska vojska te policija, vatrogasci, Crveni križ, Hrvatska gorska služba spašavanja kao i brojni stanovnici Vukovarsko-srijemske županije i cijele Hrvatske.
Župan Galić, prisjećajući se tih teških dana i borbe s nabujalom vodom, rekao je: - „Poplava je bila velikih razmjera koju nitko nije očekivao. Zadovoljan sam reakcijama županijskog i lokalnog Stožera neposredno uoči i nakon poplave, ali ne i nekim odlukama s državne razine. Dosada je učinjeno mnogo na poboljšanju sustava obrane od poplave ali ima i segmenata u koje se i dalje mora ulagati.“, te je podsjetio kako su 15. svibnja bili podignuti svi stožeri te aktivirana i obrana od oborinskih voda, a dan poslije podignute su sve operativne snage županije.
Spomenuvši Odluku o uspostavi druge linije obrane župan Galić je izjavio: - „Vodni tok preusmjeren je ka Spačvanskim šumama. Na ovaj način spriječeno je širenje vodnog vala prema naseljima Općine Drenovci i Vrbanja. Ubrzo se krenulo u sanaciju terena, uklanjanje uginulih životinja, a omogućena je i opskrba električnom energijom, osigurana prohodnost komunikacija, tehnička i pitka voda… U međuvremenu pokrenute su brojne aktivnosti kako do ovakvih poplava više ne bi došlo pa je tako predloženo da se u daljnje projekte stave i mogući kanalski pravci koji će u vremenima koja dolaze osigurati odvođenje vode prema Spačvanskim šumama bez većih šteta. Ukazuju i na potrebu za opremanjem sustava civilne zaštite kao i maksimalno inzistiranje na kanalu Dunav-Sava jer će isti u mnogome rješavati ovaj problem.“
-„Poplava rijeke Save je lekcija koja nas je sve naučila kako treba razmišljati i podizati sigurnost življenja uz rijeku Savu.“ - zaključio je župan Galić.
 
Hitovi: 391