USKLADIMO FREKVENCIJE

Obilježen Međunarodni dan medicinskih sestara

Kategorija: /
Autor: B. G. Dabić
Međunarodni dan medicinskih sestara (International nurses day) obilježava se svake godine – 12.svibnja, u spomen na datum rođenja začetnice modernog sestrinstva bolničarke Florence Nightingale (rođena 1820.godine), koja je polovicom 19. stoljeća inicirala ulazak profesionalno obrazovanih žena u zdravstvenu njegu bolesnika.
Biti medicinska sestra je jedinstven poziv koji traži ono najljepše u ljudskom biću, a to je ljubav, čovječnost i predanost pozivu, a uloga medicinske sestre je pomagati pojedincu, bolesnom ili zdravom u obavljanju onih aktivnosti koje pridonose zdravlju ili oporavku bolesnih.
Prema odrednicama Međunarodne komore medicinskih sestara, zdravlje je ljudsko pravo prema kojem svi imaju pravo na jednako dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, naročito kad im je to najpotrebnije. Medicinske sestre i medicinski tehničari svakako su oni koji prema svojoj ulozi i mogućnostima radnom svakodnevicom to uvijek nastoje pružiti.
Ova godina je označena kao godina sestrinstva a ovogodišnje obilježavanje je u fokusu dvomjesečne borbe s pandemijom uzrokovanoj virusom COVID-19, u kojoj su medicinske sestre i medicinski tehničari, zajedno s liječnicima i drugim zdravstvenim djelatnicima, dale sebe i više od maksimuma.
Tim povodom, župan Božo Galić razgovarao je s predstavnicama svih medicinskih sestara i medicinskih tehničara vinkovačke i vukovarske bolnice te domova zdravlja u Vinkovcima, Vukovaru i Županji i Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije.
Istaknuo je dobru suradnju sa zdravstvenim ustanovama a naročito posljednjih mjeseci kada je krenula kriza s koronavirusom te svima njima odao priznanje za njihovo humano djelovanje i brigu o bolesnicima a ovom je prigodom izrazio svima njima zahvalnost i humanost u radu a naročito u borbi s virusom COVID-19, kako u cijeloj Hrvatskoj tako i u Vukovarsko-srijemskoj županiji, te je spomenuo da su zaista dale sve od sebe kako bi pružile najbolju moguću uslugu u bolnicama i pomogli u liječenju i bržem oporavak oboljelih osoba.
U svojoj izjavi župan Galić je rekao: -„ Da bi bila medicinska sestra mora se puno toga naučiti, biti spremna dijeliti, pomoći ljudima, jer je to prije svega humani posao. Za taj posao treba imati osjećaja i talenta. Postoji uzrečica koja ih jako dobro opisuje: *Ako spasiš život, onda si heroj. Ako spasiš sto života, onda si medicinska sestra.* Imamo izuzetno dobru suradnju sa zdravstvenim djelatnicima u Vukovarsko-srijemskoj županiji, u bolnicama, domovima zdravlja, sa pojedinim službama, Zavodima za javno zdravstvo i  hitnu medicinu, a zahvaljujući toj suradnji rezultati u zdravstvenom sektoru su dobri. Zahvaljujem im na radu, predanosti jer to su ljudi koji pomažu, spašavaju živote i naš život čine ugodnijim. Svim medicinskim sestrama i tehničarima čestitam Međunarodni dan sestrinstva!“
  Doc.dr.sc. Agneza Aleksijević, mag.med.techn. - pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo u OŽB Vukovar i bolnici hrvatskih veterana, zahvalila je županu Galiću na prijemu ovim povodom i na razgovorima u kojima su istaknuli svoju profesiju kao i poteškoće s kojima se susreću u radu te je istaknula: -„Svi smo svjedoci ovih dana i mjeseci vezano uz korona virus, sestre su dale veliki obol, kao i uvijek do sada, a davati će i dalje. Brinemo za zdravlje i svih ostalih skupina bolesnih te pružamo skrb onima kojima je potrebna. U ovom poslu važna je ljubav prema ljudima. Kao i u svakoj struci ili profesiji problema ima, koji se rješavanju tako kako nailaze, zahvaljujući i našoj Hrvatskoj komori medicinskih sestara i Hrvatskoj udruzi medicinskih sestara i svima onima koji žive sestrinstvo danas. Onima koji se žele baviti ovim poslom poručujemo da jedino s ljubavlju prema ovom zanimanju možemo dati kvalitetu i kvantitetu ovoj našoj profesiji. Hvala županu Galiću što nas je pozvao kako bismo obilježili ovaj dan.“
 
 

 

Hitovi: 404