USKLADIMO FREKVENCIJE

Uzimanje uzoraka i u Županji

Kategorija: /
Autor: Z.Knežević

Dom zdravlja Županja od prvog je trenutka pojave korona virusa u Hrvatskoj bio spreman za zaštitu pacijenata, ističe ravnateljica Luca Lešić i pojašnjava kako su, sukladno odlukama i uputama Upravnog odjela za zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije, Stožera za civilnu zaštitu Vukovarsko-srijemske županije, te nadasve Nacionalnog stožera civilne zaštite i Ministarstva zdravstva, organizirali sve potrebno za rad izdvojene COVID-19 dežurne ordinacije. " COVID-19 izdvojena ordinacija organizirana je za rad 17. ožujka, dakle, počela je s radom ordinacija za pregled bolesnika pod sumnjom na COVID-19. Istovremeno, sve ordinacije Doma zdravlja Županja nastavile su raditi uobičajeno, uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera. Nadalje, od 15. travnja započelo je i uzimanje uzoraka pri COVID-19 ambulanti, po modelu "drive in" uzimanja uzoraka, a sukladno svim preporukama i uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo." ističe ravnateljica Doma zdravlja Županja Luca Lešić dodajući da niti u jednom trenutku nije nedostajalo potrebne zaštite opreme i sredstava. "Niti u jednom trenutku, od početka epidemije korona virusom, u Domu zdravlja Županja ništa nije stalo, sve je odrađeno sukladno propisima, zaštitnim mjerama, odlukama Stožera i ministarstva i potrebnim protokolima. " ističe ravnateljica Lešić.

O velikom trudu i angažmanu djelatnika Doma zdravlja Županja, te suradnika iz drugih službi, svjedoče i fotografije vanjskog prostora uz COVID-19 dežurnu ordinaciju. Postavljanje potrebnih šatora učinjeno je zahvaljujući angažmanu Gradskog društva Crvenog križa Županja. Inače, na području Vukovarsko-srijemske županije tri su izdvojene ordinacije, u Vinkovcima, Vukovaru i Županji. Sukladno Uputi Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, 21. travnja 2020. godine ukinut je rad u noćnoj smjeni izdvojenih ordinacija za pregled osoba pod sumnjom na zaraženost bolesti COVID-19, na području Vukovarsko-srijemske županije, tako da ova ambulanta u Domu zdravlja Županja, kao i ostale dvije na području županije, radi u dvije smjene: od 8 do 14 i od 14 do 20 sati, dok je kontakt telefon 032/831-716. "Putem telefona u okviru rada COVID-19 ordinacije organizirali smo i psihosocijalnu podršku, jer uočili smo tijekom rada s pacijentima koji se javljaju u COVID-19 ordinaciju, kao i članova njihovih obitelji koji su u samoizolaciji, da je takva podrška potrebna." naglasila je Luca Lešić, ravnateljica Doma zdravlja Županja, dodajući da su u okviru Sanitetskog prijevoza i u ovoj situaciji "pokrili" cijelo područje županjske Posavine. "Prijevoz autobusima je obustavljen, a svi znamo kako je teško građanima toga dijela naše županije. Potrudili smo se uz sve redovite aktivnosti u okviru naših mogućnosti sve kvalitetno organizirati. Naravno, sve s ciljem da omogućimo kvalitetnu zdravstvenu skrb svim građanima na ovome području koje pokrivamo." zaključila je Luca Lešić, ravnateljica Doma zdravlja Županja upućujući zahvalu svima koji su na bilo koji način uključeni u organizaciju rada tijekom epidemije korona virusa.
 
 
 
Hitovi: 709