USKLADIMO FREKVENCIJE

Dopušten pojedinačni ribolov,lov,prodaja cvijeća na tržnicama...

Kategorija: /


1.Obavještavaju se članovi Športskog ribolovnog društva „Sava" Županja da je odlukom Stožera civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije od danas, 16. travnja 2020. godine dozvoljen pojedinačni ribolov na ribolovnom području na kojem gospodari Športsko ribolovni savez Vukovarsko-srijemske županije.

 

Članovi Športskog ribolovnog društva „Sava" Županja s prebivalištem ili stalnim boravištem u Županji, pojedinačni ribolov mogu obavljati na rijeci Savi u administrativnim granicama Grada Županja i na Županjskim virovima.

 

Pojedinačni ribolov može se obavljati isključivo uz poštivanje svih mjera socijalne distance i svih ostalih propisanih zaštitnih epidemioloških mjera.

 

  1. U svrhu zaštite poljoprivrednih kultura dozvoljen je lov u administrativnim granicama Grada Županja na način i pod uvjetima koje utvrdi Lovačko društvo, odnosno ovlaštenik lovnog područja uz poštivanje svih mjera socijalne distance i svih ostalih propisanih zaštitnih epidemioloških mjera.

 

  1. Prodaja cvijeća dozvoljena je isključivo u zatvorenim tržnicama, u vrtnim centrima i prodajom iz vozila u pokretu.  1. Stožer Civilne zaštite Grada Županja zatražio je odgovor od Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske u vezi mogućnosti rada Pošte u Županji na više šaltera uz poštivanje svih mjera socijalne distance i svih ostalih propisanih zaštitnih epidemioloških mjera.

 

Razlog traženja je veći broj osoba ispred Pošte zbog rada Pošte sa jednom strankom a prostorni uvjeti omogućavaju istovremeni rad s više stranaka.

Hitovi: 342