USKLADIMO FREKVENCIJE

Najmlađi ovisnik ima 13, a najstariji 76 godina

Kategorija: /
Autor: B. G. Dabić

Od 1981. godine Hrvatski zavod za javno zdravstvo svake godine izdaje Izvješća o osobama liječenim zbog zlouporabe psihoaktivnih droga u Hrvatskoj. Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdao je redovito Izvješće o osobama liječenim zbog zlouporabe psihoaktivnih droga u Hrvatskoj za proteklu godinu.

Prema podacima o spolu i dobi liječenih ovisnika, većinu liječenih osoba u 2017. godini  kao i prethodnih godina čine muškarci. Omjer muškaraca i žena iznosi 4,7 : 1,0. Kao i u cijeloj Europi i u Republici Hrvatskoj ovisnička populacija sve više stari, zbog čega prosječne dobi liječenih osoba (muškaraca i žena) pokazuju trend rasta. Budući da se bilježe osobe liječene zbog zlouporabe i ovisnosti o svim psihoaktivnim drogama, raspon godina je vrlo velik. Najmlađa zabilježena osoba je imala 13, a najstarija 76 godina, navodi se u izvješću.

Najvišu stopu liječenih ovisnika koji su ovisni o opijatima imala je Zadarska županija (496,2/100.000 stanovnika), zatim Istarska (495,9), Šibensko-kninska (449,7), Grad Zagreb (366,7), Primorsko-goranska (342,5), Splitsko-dalmatinska (331,9) te Dubrovačko-neretvanska (246,3). Za cijelu je Hrvatsku stopa iznosila 248,3/100.000 stanovnika.

Vukovarsko-srijemska županija imala je stopu 122,5 dok je za cijelu Hrvatsku stopa iznosila 248,3/100.000 stanovnika.

Vrlo slično kao i godinu dana ranije, među liječenima zbog ovisnosti je najveći broj osoba sa završenom srednjom školom (liječeni zbog zlouporabe opijata – 67,6 %, liječeni zbog zlouporabe neopijata 48,7 %).

Najviše je liječenih, kao i ranijih godina, živjelo s primarnom obitelji. Iz podataka o roditeljskom statusu je vidljivo da od svih osoba liječenih 2017. godine njih 37,6 % ima djecu. Eksperimentiranje psihoaktivnim sredstvima već dugi niz godina počinje u dobi od oko 16 godina. Prosječna je dob prvog uzimanja bilo koje droge sadašnjih heroinskih ovisnika bila 16 godina. Prvo uzimanje heroina prosječno se događa u dobi od 20,3 godina, a prvo intravenozno u dobi od 21,5 godina.

Roditelji ovisnika o heroinu su za problem ovisnosti najčešće saznali nakon dvije do tri godine ovisničkog ponašanja (32,3 %), a roditelji liječenih zbog zlouporabe neopijata su za problem ovisnosti saznali ranije.

Udio osoba pozitivnih na HIV je već dulji niz godina 0,5 % ili manje. Ovo možemo zahvaliti i trajnoj edukaciji, dobroj obaviještenosti, modernoj farmakoterapiji, radu centara za savjetovanje te programu zamjene igala i šprica.Hitovi: 2062