USKLADIMO FREKVENCIJE

Natječaj za Dom mladeži otvoren do 17.kolovoza

Kategorija: /
Autor: Z.Knežević

Do 17. kolovoza 2018. otvoren je javni poziv Grada Županja za dodjelu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Županje na korištenje udrugama čija djelatnost predstavlja javnu potrebu od interesa za Grad Županju.

Radi se o dvorani Doma Mladeži uz cijenu zakupa od 10 kuna godišnje. Pravo sudjelovanja na javnom pozivu imaju udruge čija djelatnost predstavlja javnu potrebu od interesa za Grad Županju. Više informacije može se dobiti u gradskoj službi ili na web stranici Grada Županja.

Hitovi: 1678