USKLADIMO FREKVENCIJE

Za transparentnost-Županji 3!

Kategorija: /
Autor: Z.Knežević

Prosječna proračunska transparentnost – mjerena brojem proračunskih dokumenata objavljenih na službenim mrežnim stranicama svih županija, gradova i općina – od mogućih 5 iznosi 3,52. Sve vrste lokalnih jedinica iz godine u godinu objavljuju sve više proračunskih dokumenata, pa ovogodišnji prosjek županija iznosi 4,9, gradova 4 i općina 3,3. Po prvi put nema grada bez objavljenog bar jednog proračunskog dokumenta, ni općine bez službene mrežne stranice. Ipak, usprkos sve boljim prosjecima i dalje su prisutne prevelike razlike, posebice među općinama, a brojni će gradovi i veliki dio općina morati još puno truda uložiti da zadovolje zakonske obveze i preporuke Ministarstva financija. Premda sama objava proračunskih dokumenata ne znači apsolutnu transparentnost, valja je i propisivati i poticati jer predstavlja početak puta ka višim razinama transparentnosti, neophodnim za participaciju građana u proračunskom procesu. Po ukupnoj prosječnoj transparentnosti proračuna svih jedinica na području županije najtransparentnije su Primorsko-goranska, Koprivničko-križevačka i Karlovačka (4,3), a najnetransparentnije Splitsko-dalmatinska (2,4), Osječko-baranjska (2,7) i Vukovarsko-srijemska (3,1) županija.

Prema podacima Instituta za javne financije Grad Županja je za transparentnost dobio ocjenu 3. Općine županjske Posavine dobile su sljedeće ocjene: Babina Greda i Cerna 5, Štitar 4, Vrbanja i Drenovci 3, a Bošnjaci, Gradište i Gunja ocjenu 1.

Prije godinu dana Grad Županja je  za transparentnost proračuna dobio ocjenu 5. Tada među jedinicama lokalne samouprave s područja Vukovarsko-srijemske županije nije bilo  puno petica, jer 2017. godine ocjene dovoljan (2) Institut za javne financije dao je Općinama Gradište, Bošnjaci, Babina Greda i Gunja. Općina Štitar je prošle godine prema Institutu za javne financije, imala razinu transparentnosti 3, a Općine Drenovci i Vrbanja  razinu 4. Općina Cerna imala je 2017.  kao i Grad Županja, razinu 5. Upravo je Općina Cerna i ove godine ostala na najvišoj ocjeni, a pridružila joj se i Babina Greda,i to, moglo bi se reći, s velikim skokom s dvojke na peticu. Štitar je također dobio bolju ocjenu, odnosno, 4, dok su Drenovci i Vrbanja u odnosu na godinu ranije spustili razinu transparentnosti sa 4 na 3. Spustili su se i Bošnjaci, Gradište i Gunja, i to s dvojke na jedinicu, što nikako nije dobro.

Hitovi: 1613