USKLADIMO FREKVENCIJE

 

NAZIV DOGAĐAJA

DATUM I VRIJEME

MJESTO

ORGANIZATOR

Konferencija „Regionalni skup o mogućnostima pripreme EU projekata od šireg interesa za prehrambeno prerađivački sektor i razvoj Slavonije, Baranje i Srijema“

7.5.2018. 10:00 - 14:00

Vinkovci, Velika županijska vijećnica

Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske pod pokroviteljstvom Vukovarsko-srijemske županije, u suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstvom poljoprivrede i Hrvatskim klasterom konkurentnosti prehrambeno prerađivačkog sektora

Predstavljanje projekata Grada Otoka i LAG-a Bosutski niz

7.5.2018. 10:00 - 12:00

Otok, Ulica V. Nazora 1/I

Grada Otok i LAG-a Bosutski niz

Radionica projekta DANUrB

7.5.2018. 13:00 - 21:00

Ilok, Iločki podrumi, Principovac, Hotel Dunav

Vukovarsko-srijemska županija

Panel diskusija

"Aspekti mobilnosti i kvalitete života u EU"

8.5.2018. 10:30 - 13:00

Vukovar, Velika županijska vijećnica

Europski dom Vukovar, Gimnazija Vukovar, Vukovarsko-srijemska županija

Dan otvorenih vrata Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije

9.5.2018. 10:00 - 12:00

Vinkovci, Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije

Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije

Dani otvorenih vrata Tehnološkog parka Vinkovci i Agencije za razvoj i investicije grada Vinkovaca Via d.o.o.

9.5.2018. 10:00 - 12:00

Vinkovci, Tehnološki park

Tehnološki park Vinkovci i Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca Via d.o.o., Grad Vinkovci

"Sajam EU projekata" s područja Županjske Posavine

9.5.2018. 10:00 - 12:00

Županja, Trg kralja Tomislava

Lokalna agencija za razvoj Vjeverica

Radio program o povijesti EU

9.5.2018. 10:20

Vinkovci, Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca

Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca

"Okrugli stol stručnih suradnika, nastavnika i pomoćnika u nastavi"

9.5.2018. 12:00 - 14:00

Vinkovci, OŠ A.G. Matoš

Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o., Grad Vinkovci

Predavanje "Kroz humanitarnu suradnju do ostvarenja europske ideje"

9.5.2018. 12:15 - 13:15

Vinkovci, Gimnazija Matije Antuna Reljkovića

Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci, Gimnazija Matije Antuna Reljkovića

"Sajam EU projekata"

10.5.2018. 10:00 - 12:00

Vukovar, pješačka zona

Vukovarsko-srijemska županija, Grad Vukovar

Radionica „Mogućnosti financiranja kroz ESI fondove“

 

10.5.2018. 10:00 - 13:00

Vinkovci, Velika županijska vijećnica

Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije

Sajam EU projekata na Orionu“

11.5.2018. 10:00 - 13:00

Vinkovci, pješačka zona

Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o., Grad Vinkovci i Tehnološki park 

 

Hitovi: 1463